Šta je UniMAIL ?

Sveobuhvata usluga zaštite  od svih pretnji koje dolaze preko email  kanala.

Štiti od...

zlonamernih programa u samim porukama i linkova koji vode do zlonamernog softvera, kao i od svih tipova  prevara koje kroz socijalni in\enjering navode primaoca da preduzme neke korake sa negativnim posledicama.

Šta obuhvata usluga ?

Aktivnu zaštitu uz pomoć odgovarajuće tehnologije i stalno dostupnog tima koji prati potencijalne incidente.

Kome je namenjena ?

Svim kompanijama i organizacijama bez obzira na veličinu (od svega nekoliko zaposlenih do više hiljada zaposlenih).

JEDINSTVENE VREDNOSTI

STI

UniMAIL je sveobuhvatna usluga sa sledećim jedinstvenim karakteristikama:

  • Tehnologija u sklopu usluge prestavlja jedno od vodećih rešenja za zaštitu email kanala.
  • Operativna bezbednost tj. stalno praćenje je komponenta bez koje efikasna bezbednost ne može da se sprovede.U sklopu usluge na raspolaganju je stalno dostupan 24/7 operativni tim u okviru savremenog sigurnosnog operativnog centra (SOC). Za sprovođenje funkcije 24/7 operativnog centra unutar kompanije potrebno je najmanje 5 zaposlena lica što predstavlja veliki trošak. UniMAIL usluga uključuje ovu funkcionalnost sa daleko nižim troškovima u osnosu na internu realizaciju i eliminiše druge operativne rizike.
  • Eksperti iz oblasti sajber-bezbednosti su takođe skup i teško dostupan resurs (postoji ozbiljan nedostak kadrova kako u svetu tako i u Srbiji). UniEDR usluga uključuje i dostupan stručni tim sa višegodišnjim iskustvom koji može uspešno da odgovori na sve izazove !
  • UniEDR usluga nije samo „još jedna“ cloud usluga koja vrši konverziju troškova opreme/sotvera/licenci iz CAPEX-a u OPEX već usluga koja garantuje ispunjenje svoje svrhe. Precizno definisan nivo servisa (SLA), sa odgovarajućim ključnim indikatorima performansi  (KPI).

KAKO RADI ?

Usluga se jednostavno implementira preusmeravanjem DNS zapisa za mail server (MX zapisa) na adrese platforme za zaštitu. Preusmeravanjem saobraćaja servisna platforma postaje front za prijem email komunikacije, vrši analizu poruka i u slučaju da je detektovan zlonameran sadržaj, vrši se odstranjivanje tog sadržaja ili se poruka blokira uz odgovarajuće obaveštenje. Platforma prosleđuje dalje „očišćenu“ i legitimnu komunikaciju prema email serveru korisnika.

DODATNE INFORMACIJE

Za više informacija ili zakazivanja demonstracije možete da nas kontaktirate, a ukoliko uslovi dozvoljavaju možemo obezbediti i trial period za testiranje rešenja.

Preuzmite brošuru